Stromové kaple

Stromová kaple je přírodní formou svatostánku, který díky dlouhověkosti stromů stojí i stovky let. Od vysazení postupně dorůstá až se větve stromů propletou a kmeny vytvoří sloupoví. Vzniká tak symbol kontinuity, který budou ve své plné kráse, majestátnosti a plnosti vnímat až naši potomci.

První stromová Kaple vnitřního ticha byla vysazena na jaře 2016 poblíž Nové Lhoty v Bílých Karpatech, v listopadu téhož roku pak druhá Kaple ve větru na kopci u Radějova u Strážnice.

S nápadem přišli členové spolku naOkraji, kteří se věnují umění v krajině - landartu. Cílem kaplí je vytvářet živá duchovní místa v krajině, která zde budou i pro další generace.

Třetí kaplí je Sluneční kaple v Českém ráji, která se prvními dvěmi inspirovala. Zatímco Kapli vnitřního ticha tvoří 24 lip ve tvaru obdélníku a Kaple ve větru je kruh 11 jeřábů břeků, Sluneční kaple využívá náletových habrů z okolí.

Výsadbou život kaple vždy teprve začíná, stromy pořebují pár let k dostatečnému vzrůstu. Díky lavicím a oltáři však slouží již od začátku k odpočinku, rozjímání či k připomenutí těch nejobyčejnější a přitom nejdůležitějších věcí jako jsou slunce, voda a vzduch.