Netradiční stromová kaple zasvěcená Slunci pro vaše rozjímání či odpočinek mimo civilizaci.

Přijďte nám pomoci s výsadbou kaple na Den Země v sobotu 22. dubna 2017 od 10 hodin!